Projekt rozwojowy Morcinek

NWR KARBONIA S.A.,jest również odpowiedzialna za projekt Morcinek. Obecnie prowadzone są prace inżynieryjne oraz działania mające na celu uzyskanie licencji na wydobycie. 


Obszar projektu Morcinek znajduje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, na terenach gmin Hażlach i Zebrzydowice, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim. Sąsiadują one z obszarami górniczymi w Republice Czeskiej, gdzie NWR prowadzi eksploatację węgla za pośrednictwem czeskiej spółki OKD, a.s.   

Morcinek

Morcinek 1

Z części obszaru Morcinek wydzielony został obszar Morcinek 1 o powierzchni 13,26 km2. W jego obrębie w 2012 roku zostały udokumentowane zasoby geologiczne węgla w wysokości 652 mil. ton oraz gazu w wysokości 238 mil. m3.

Projekt Morcinek 1 zgodnie z opracowanym Projektem Zagospodarowania Złoża zakłada:

  • działalność górniczą w obszarze leżącym na terenie Polski prowadzić będzie  NWR KARBONIA, zgodnie z polskim prawodawstwem, z uiszczeniem opłat i podatków na terenie RP.
Morcinek

Kaczyce 1

W obszarze niemalże zgodnym z obszarem Morcinek 1 prowadzona jest eksploatacja metanu.


Galeria

NWR KARBONIA S.A.
Zakład Górniczy "Dębieńsko1"

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3-go Maja 44
debiensko1@nwrkarbonia.com
Tel: +48 /32/439 34 01
Fax: +48 /32/427 02 61

Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2013