Projekt Dębieńsko

Projekt Dębieńsko przed rozpoczęciem inwestycji

Dębieńsko 2011

Projekt Dębieńsko po zakończeniu inwestycji

Dębieńsko 2017

NWR KARBONIA odpowiada za realizację projektu Dębieńsko, który jest naszym najbardziej zaawansowanym projektem rozwojowym. Kopalnia Dębieńsko położona jest na Górnym Śląsku, 40 kilometrów od granicy z Republiką Czeską w miejscowości Czerwionka-Leszczyny niedaleko Rybnika. Mamy 50-letnią koncesję na wydobycie węgla w Dębieńsku, przyznaną nam w 2008 roku. 

Dębieńsko to flagowy projekt rozwojowy w Polsce, który zawiera największy w Europie Środkowej depozyt około 190 milionów ton wysokiej jakości zasobów węgla koksowego. NWR KARBONIA, zakończyła przegląd techniczny projektu. Przegląd obecnie koncentruje się na dostępie do głębokich pokładów wysokiej jakości węgla koksowego, a zatem procedura opracowywania górnych pokładów w Stanowicach została porzucona.

Aktualna sytuacja: Rozwój Dębieńska jest podstawą NWR, aby stać się czołową europejską firmą i sprzedawcą węgla metalurgicznego w następnej dekadzie. Wydatki inwestycyjne w wysokości € 10 mln zostały zatwierdzony na 2013 rok, które zostaną wykorzystane na zakup nieruchomości oraz do kontynuowania prac inżynierskich.


Galeria

NWR KARBONIA S.A.
Zakład Górniczy "Dębieńsko1"

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3-go Maja 44
debiensko1@nwrkarbonia.com
Tel: +48 /32/778 27 80
Fax: +48 /32/427 02 61

Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2013