Projekt Dębieńsko

NWR KARBONIA odpowiada za realizację projektu Dębieńsko, który jest naszym najbardziej zaawansowanym projektem rozwojowym. Kopalnia Dębieńsko położona jest na Górnym Śląsku, 40 kilometrów od granicy z Republiką Czeską w miejscowości Czerwionka-Leszczyny niedaleko Rybnika. Mamy 50-letnią koncesję na wydobycie węgla w Dębieńsku, przyznaną nam w 2008 roku.

Trwa szacowanie wykonalności, licencja na wydobycie, przyznana w 2008 roku, ważna przez okres 50 lat: obecnie IMC-Montan Consulting GmbH jest w trakcie opracowywania aktualizacji raportu, dotyczącego zasobów i rezerw mineralnych. Jest prawdopodobne, iż uprzednio podana wartość poziomu rezerw dla Dębieńska (190Mt) zostanie sklasyfikowana jako wartość zasobów, w głównej mierze z powodu zwiększenia wymogów raportowania wprowadzonych w JORC Code z 2012 r. (weszły w życie 1 grudnia 2013 r.)  oraz korekty w dół szacunków Spółki, co do kształtowania się cen węgla w dłuższej perspektywie.


Galeria

NWR KARBONIA S.A.
Zakład Górniczy "Dębieńsko1"

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3-go Maja 44
debiensko1@nwrkarbonia.com
Tel: +48 /32/778 27 80
Fax: +48 /32/427 02 61

Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2013