Projekt Dębieńsko

NWR KARBONIA odpowiada za realizację projektu Dębieńskoktóry położony jest w centrum Górnośląskiego Zagłębia, projekt Dębieńsko jest jednym z ostatnich niezagospodarowanych złóż węgla koksowego o znacznym znaczeniu w Europie Środkowej.

NWR KARBONIA posiada 50-letnią koncesję na wydobycie na obszarze górniczym Dębieńsko, co pozwala jej na produkcję 190Mt poszukiwanego wysokiej jakości węgla koksowego.

Korzystając z rozbudowanej infrastruktury kolejowej Europy Środkowej, ten projekt węgla koksowego jest strategicznie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie największych w Europie Środkowej hut i stalowni, które będą klientami niskiego ryzyka Dębieńska.

Zgodnie z najnowszymi przepisami górniczymi, kopalnia Dębieńsko będzie rozwijana jako samodzielnie eksploatująca z najnowocześniejszymi  instalacjami i urządzeniami górniczymi.

Z produkcją  około 3.2 miliona ton rocznie i kosztami za tonę będących wśród najniższych w regionie, Dębieńsko będzie najbardziej konkurencyjnym wydobyciem węgla koksowego w Europie Środkowej.Galeria

NWR KARBONIA S.A.
Zakład Górniczy "Dębieńsko1"

44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3-go Maja 44
debiensko1@nwrkarbonia.com
Tel: +48 /32/439 34 01
Fax: +48 /32/427 02 61

Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2013